lørdag den 17. februar 2007

Afklaring i slutningen af februar

Vi er blevet informeret om at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har bedt Dansk Ejendomsmæglerforening om høringssvar. DE har fået frist til efter deres bestyrelsesmøde i slutningen af februar. Så indtil da sker der nok desværre ikke noget i sagen.

Vi har på trods af ihærdige forsøg på at få en dialog igang med DE ikke hørt noget fra dem, hvilket er beklageligt. Vi jo meget gerne vil forklare dem om vores hensigt med siden, så de kan forholde sig til sagen internt på et informeret grundlag.

Men siden vi ikke kan komme direkte i kontakt med dem, vil vi gerne her give formålet med siden som måske kan give lidt afklaring, da vi formoder de dog alligevel følger lidt med på vores blog.
  1. Vi vil gerne vise ALLE boliger til salg i Danmark, fra store såvel som fra små mæglere.
  2. Vi vil vise disse boliger på en neutral måde, og uden at fremhæve nogen mæglere frem for andre.
  3. Det vil ALDRIG komme på tale at opkræve betaling fra nogen mæglere for at være repræsenteret på vores side, og vi vil aldrig udelukke nogen.
  4. Vi skal ikke selv ud og sælge boliger via vores side: det er hvad ejendomsmæglere er til for, vi sender tværtimod en masse trafik direkte til dem.
  5. Vi vil gerne medvirke til at markedet bliver mere gennemskueligt, så både køber og sælger får en fair pris.
Mht til punkt 5 kunne man umiddelbart forledes til at tro at vi kun var en hjælp for køber, men det kan også komme sælger til gode. Vi har allerede fået en mail fra en familie der takkede os fordi de via vores service kunne se at deres ejendom var langt mere værd end de havde forestillet sig.

Med venlig hilsen
Boliga.dk

PS: Vi har fra forbrugerrådet fået at vide at DE skulle have sendt os en email. Vi har ikke modtaget noget.

PPS: Til DE: Vores email adresse er kontakt@boliga.net og vi vil meget gerne høre fra jer. Hvis i har sendt mail til adresse på boliga.dk og ikke .net, er den nok gået tabt.

14 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Boliga,

Jes synes at det er stærk tobak med jeres dokumentation af faldende boligpriser. Jeg mener ikke i skal "lefle" mere for DE, da de før eller siden må krybe til korset og acceptere realiteterne vedr. markedssituationen. Her er en af dagens kommentarer:

Huspriserne er ude af trit med den økonomiske udvikling, og der er risiko for et kraftigt fald i boligpriserne. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) konkluderer i en endnu ikke offentliggjort rapport, at det er slut med medvinden til dansk økonomi fra stigende boligpriser.

I værste fald står Danmark over for et fald i huspriserne på 15 pct. som kan udløse et fald i beskæftigelsen på 18.000 personer og halvere væksten i dansk økonomi over de kommende to år.

”Boligpriserne er steget med 25 pct. siden slutningen af 2005, selv om folks muligheder for a tkøbe et hus i samme periode er blvet forringet i takt med stigningen i renten. Udviklingen i boligpriserne har dermed i over et år været ude af trit med udviklingen i de underliggende økonomiske forhold,” siger rapportens hovedforfatter, Martin Wendelin, økonom i AE til dagbladet Børsen.

Markus sagde ...

Det med at DE har problemer med deres emails kan jeg bekræfte.
Jeg sendte følgende email d. 12/2 til dem og jeg har heller ikke hørt noget:

Til den eller de relevante beslutningstagere,

orv, hvor har I godtnok trådt i spinaten i denne sag.

At spærre for dataadgang for boliga.dk samtidig med at I går i pressen med hånligt nedladende overbærenhed ("Det kan jeg kun grine af, for den slags oplysninger er dybt overflødige for køberne, blandt andet fordi de slet ikke opdateres dagligt", Berlingske Business 12/2-2007), viser bare at I er gået i panik og kører akut og ugennemtænkt damage control.
Ikke lige det som skal til for at berolige et i forvejen nervøst marked.

Tag en dyb indånding, åbn for boliga igen. I kan garanteret godt få de der ungersvende til at fjerne prisfald pr. dag og fx. erstatte med prisfald pr. uge eller måned. Under alle omstændigheder, åbn for boliga igen. Det er jo ikke jeres mission her i livet at få folk til at gå ind på www.boligsiden.dk i stedet for på www.boliga.dk. Det er jeres mission at hjælpe jeres medlemmer til at få omsætning i butikken i en tid hvor markedet viser svaghedstegn.

I skal sgudda være glade for at de gutter har fundet en overordnet præsentationsform, som er jeres egen langt overlegen og formentlig vil betyde færre fremvisninger pr. solgt bolig og potentielt giver mæglerne et datagrundlag at prissætte efter. De dårlige beliggenheder taber måske værdi, men de bedre vinder. Resultat: et mere effektivt boligmarked.

Parcelhusmægleren sagde ...

Jeg kan ikke være uenig. Forstil dig en børsmægler der sagde, at kurserne er inderligt ligegyldige for aktiesælgere og købere!? Ja, man ville jo ikke tage vedkommende alvorligt.

Hvorfor er der ikke flere blandt mine kolleger som ytre sig i denne sag? Jeg har tidligere udtrykt forståelse for DE´s beslutning, hvis det er begrundet i tekniske forhold. Altså, at sites som boliga.dk f. eks. sænker hastigheden på boligsiden.dk. Jeg tror bare ikke det er grunden, idet jeg er bekendt med andre services som vi mæglere har adgang til, der bygger på boligsidens oplysninger.

Boliga.dk er et skønt eksempel på at internettet er et vidunderligt, autonomt medie. Her vil fastgroede tankegange altid blive udfordret. Hvorfor indser DE ikke bare, at Boligsiden.dk jo allerede er blevet en "børs" for ejendomme og udvikler den i forhold hertil? Boliga.dk er jo netop en reaktion på, at DE ikke har udviklet Boligsiden.dk til det den kunne være. Nemlig et medie og værktøj til effektiv prisdannelse på fast ejendom.
Ret beset har boligsiden.dk ikke udviklet siden den blev lanceret. Sikkert fordi der sidder nogle stærke kæder og "bestemmer" hvad boligsiden.dk skal og ikke skal.

Hvofor frygte sites som boliga.dk? De tider hvor en organisation, kæde eller enkelt personer kunne styre information, er for længst ovre! Hvis DE virkelig frygter boliga.dk og vil udelukke dem fra markedet, kan DE bare lancere services som boliga.dk og det vil være slut - for nogen tid - indtil noget nyt og spændende igen vil dukke op. If you can´t beat them, join them.

Boliga.dk er et glimrende bud på hvad internettet netop er og kan bruges til. Hvis man forstår abre en lille smule af internettes muligheder, vil man ikke frygte sites som disse - tværtimod

Anonym sagde ...

Jeg skrev til boligsiden.dk og fik følgende svar:

Mange tak for din henvendelse vedr. Boligas "snabling" af Boligsidens data og oplysninger. Snabling betyder, at en hjemmeside - uden tilladelse - henter oplysninger fra en anden. Det har i vores tilfælde en række negative konsekvenser, som Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) gerne vil redegøre for.


Boligsiden.dk drives af Dansk Ejendomsmæglerforening. Her kan ejendomsmæglere mod betaling få annonceret deres udbudte boligemner. Siden er med andre ord ikke gratis, men betales dels af DE og dels af mæglerne på vegne af forbrugerne. Det vil sige af almindelige mennesker, der ønsker at sælge deres bolig.


Boligsælgere aftaler med deres ejendomsmæglere hvilken form for annoncering, de ønsker af deres bolig - herunder på boligsiden. Det gør de i en berettiget forventning om kun at finde deres bolig på netop den side, som boligsøgende har tillid til og ikke på alle mulige andre sider, som Dansk Ejendomsmæglerforening ingen kontrol har med. Af mange forskellige årsager kan det være stærkt utilfredsstillende at finde sin bolig et sted, som man ikke har bedt om.


Som nævnt er hverken driften eller den daglige annoncering på boligsiden gratis. Der er med andre ord tale om data, som rimeligvis tilhører dem, der betaler for dens tilblivelse. Vi ønsker af naturlige årsager ikke at betale for dataleverancer til konkurrerende sider.


Herudover står vi overfor et rent teknisk problem. Hvis alle, som måtte ønske det, kunne trække data fra vores side, ville vores server simpelthen ikke kunne følge med. Hver gang en anden side "snabler" vores fra boligsiden udsætter det vores tekniske udstyr for en urimelig stor belastning, idet titusinder af emne skal transporteres.


Alt i alt betyder det, at vi ikke ønsker at lade andre snylte på vores data. For snylteri er det. Der er andre, der må betale regningen. Herudover er det langt fra sikkert, at alle forbrugere ønsker at få deres boliger på piratsider, og desuden kan vi simpelthen ikke tackle den tekniske belastning, som snablingen medfører.


Med venlig hilsen

Dansk Ejendomsmæglerforening

Jens sagde ...

Hej Boliga

En kommentar til svaret fra boligsiden.dk. Det svar er da, hvis man lige ser bort fra at det desværre er gået ud over boliga.dk, så hysterisk morsomt at nogen burde instille det til prisen for årets største selvmål og egentlig også til en pris i kategorien for årets gennemført dårligste argumentation. Hvis man tager som udgangspunkt, at en sælger er interesseret i at få solgt sit hus og en ejd. mægler er interesseret i at eksponere det, så er boliga.dk da en gave. Boliga.dk skaber synlighed og eksponering. Hvad mere kan begge parter ønske sig? Boliga.dk formidler jo loyalt hvad der står på boligsiden.dk - og endda på en bedre måde.

Den eneste logiske forklaring, som kan udledes bag alle de pseudo forklaringer, som angives i svaret fra boligsiden.dk, kan man meget passende beskrive som "salær pleje" - eller kunstigt høj pris! Det kan jo nærliggende sammenlignes med en beslægtet aktivitet, der også handler om at skabe en højere pris end hvad der er reelt, nemlig kurs pleje på fondsbørsen. Den slags er der, i modsætning til ejendoms markedet bare regler for!

At boligsiden på denne måde er en aktiv part i en omfattende omgang salær pleje burde da gøres til et tema i en af landets udemærkede aviser - hvem der bare var journalist ;-)

(Det faktum at boligsiden i det hele taget eksisterer skyldes jo lov om ejd. formidlings §5a - og det "medmindre" der står i indledningen til selvsamme §, forklarer jo nok også selvsamme sides noget antikverede stade...)

Forza boliga!

Parcelhusmægleren sagde ...

Nu forholder det sig jo på den måde, at boligsiden.dk lever på nåde og fromme af Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Boligsiden.dk blev oprettet af DE med "pistolen for panden". Enten opretter I et site som organisation eller også gør det offentlige.

I Lov om omsætning af fast ejendom står der i §5A:

"Medmindre andre opretter et søgesystem med central indgang til alle ejendomme, der udbydes via et offentligt tilgængeligt elektronisk medie, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oprette et sådant system. Systemet skal bestå af en central indgang til de udbudte ejendomme og give direkte adgang til alle relevante basisoplysninger, som skal gives i forbindelse med al anden markedsføring, jf. § 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at ejendomsformidlere skal offentliggøre basisoplysninger om udbudte ejendomme i et sådant system og kan fastsætte regler om gebyr for optagelse, for brug af systemet og for rykkerskrivelser m.v. ved for sen betaling"

Hvilke forbrugere er ikke interesseret i at få deres ejendomme maksimalt eksponeret? Skulle vi ikke lade forbrugerne afgøre det?

Idag opkræver jeg et gebyr for oprettelse af kundens sag på Boligsiden.dk. Fair nok - der er en arbejdsindsats bag. Jeg opkræver også et lille beløb for oprettelse af sagen på boligportal.dk men ikke for alle de partnersites boligportal.dk har(ofir.dk, krak.dk etc.).
Hvis jeg kunne nøjes med at oprette sagen på boligsiden.dk og boligsiden så udvalgte en lang række seriøse partnersites, ville vi alle vinde. Kunderne ville få endnu bedre eksponering. Jeg skulle kun oprette sagen ét sted og kunden skulle kun betale for min arbejdsindsat én gang.

Det der går galt for min forening er hele præmissen om, at vi som mæglere kan eller skal kontrolere information. Det er en dødfødt tankegang.

Hvad ville der ske, hvis DE i stedet for at modarbejde, stillede boligsidens informationer til rådighed? Der ville ske det, at spændende løsninger som boliga.dk og andre "dataminers" kunne udvikle tjenester til alle markedsdeltageres fordel.

Der ville også ske det, at pristjenester som vi mæglere betaler kassen for i dag hos f. eks. Realkreditnettet.dk, ville blive presset til at ændre forretningsmodel.

Der ville også ske det, at kæderne kommer til at stå "nøgne". Sådanne tjenester vil nemlig afslører, at kæderne ikke kan noget som de mindre mæglere ikke kan gøre lige så godt og ofte billigere. Det vil blive bevist, at kæderne ikke sælger hurtigere end gennemsnittet. At de ikke opnår højere priser end gennemsnittet. Det vil afslører alle de mæglere der notorisk sætter for høje (eller lave) priser. Det vil betyde at de nuværende floskler om "lokalkendskab" om priserne vil blive udfordret. Mæglere vil kunne arbejde helt anderledes geografisk og specialiseret.

Det er det som mange traditionelle mæglere frygter. Hele den traditionelle forretningsmodel udfordres. Den traditionelle del af branchen, tænker protektionistisk. I stedet skulle DE (læs kæderne) til at vågne op og redefinere, hvad det vil sige at mægler. De må finde svar på spørgsmål som f.eks. "Hvad er mæglerens rolle i et marked hvor der fuld prisgennemsigtighed?" "Hvilken værdi kan mægler tilfører en ejendomshandel, når køber og sælger i princippet kan finde hinanden uden?" "Hvordan ville sælger og købers situation være, hvis man forestillede sig, at alle mæglere kunne sælge alle ejendomme der er til salg på markedet?"

Boliga.dk sagen er principiel og vigtig fordi den om noget, drejer sig om mæglerbranchen i fremtiden. Det ironiske er bare at DE forsøger at få fremtiden til at indrette sig efter DE uden at DE har opdaget er fremtiden allerede er her og for længst har overhalet dem, der forøger at styre information.

HOME/Ofir sagen (som HOME tabte) gjorde det jo klart for enhver, at sålænge dataminingen sker loyalt, er der intet til hindre for, at andre anvender informationer der er lagt online af andre. Kunne man forestille sig at HOME gennem DE forsøger at få kørt sagen én gang til men nu under Boligsiden.dk´s faner?

Kommentarer modtages naturligvis gerne.

Peter sagde ...

Hejsa,

Nu har jeg faaet et langt svar fra DE paa en simpel opfordring til at lade jer (og alle andre potentielle kobere) faa de informatoner som saelger stilller tilraadighed via DE (men som kobere aabenbart ikke maa have mulighed for at analysere via en lidt mere intelligent og brugbar platform end den DE tilbyder).

Svaret tyder paa at ledelsen i DE har vaeret paa okonomi kursus i Nordkorea. Maaske er der noget far og son over DE after all...!?

Anonym sagde ...

Indledningsvis må jeg hellere gøre klart, at jeg synes godt om Boliga - den type oplysninger er både interessante og nyttige.

Når det er sagt, vil jeg dog godt tage en del af DE's svar lidt i forsvar:

Argumentet om, at man som boligsælger ikke ønsker sin bolig vist alle mulige mærkelige steder på nettet, har mere realitet end nogle her giver udtryk for.

Hvis nu data fra boligsiden blev trukket ud og vist på en side med overskriften f.eks. "Danmarkts grimmeste huse" ville det ikke hjælpe sælger.

Det er åbenlyst ikke problemet med Boliga - men den grundlæggende tanke om, at boligdata ikke "bare" skal spredes er ikke helt tåbelig.

Ejendomsmaileren sagde ...

@Parcelhusmægleren
Sidebemærkning: Jeg håber, du er klar over, at ikke behøver lægge sagerne på boligportal.dk for at komme på ofir.dk og krak.dk ...

@DE
I det nuværende setup trækker "snabling" (elendigt udtræk - hvad er der nu i vejen med crawling?) meget på DE's servere. Det skyldes et oldnordisk setup ...

Man kunne på under en time lave et XML-dokument med alle relevante data. Med 54.000 ejendomme vil det fylde ganske lidt - og ville kunne hentes på under 5 minutter uden at belaste serveren. Jeg vil ikke engang nævne, at de bare kunne lægge dokumentet ud til download på en offentlig FTP server eller via de mange peer-to-peer services. Så behøver de ikke selv lægge båndbredde til...

NB: Hvor er det præcis mæglerne betaler til Boligsiden.dk ? Jeg bemærkede også, at Parcelhusmægleren tager et gebyr for oprettelsen. Kan vi ikke lige blive enige om, at det er gratis for alle mæglere (DE medlemmer eller ej) at uploade til boligsiden. Og at det ikke kræven nogen særlig indsats. I de fleste mæglersystemer sker det helt automatisk, når du lægger sagen på dit eget website...

Information VIL ud :-)

Parcelhusmægleren sagde ...

"Hvis nu data fra boligsiden blev trukket ud og vist på en side med overskriften f.eks. "Danmarkts grimmeste huse" ville det ikke hjælpe sælger"

Interresant pointe men jeg er ikke så bange for det vil komme til ske.
Det forudsættes naturligvis at der er tale om "loyal" benyttelse af de indsamlede data, hvilket HOME/ofir sagen lægger vægt på.

Det der bare er virkelighedens verden er jo, at om der så var nogen der ville lave et site med "De grimmeste huse" så er det ikke noget der kan styres. På samme måde som Toyota ikke kan forhindre "Lorte Toyota" sites og ligende platte indslag. Det vil da først gå galt hvis Toyota forsøger at forhindre informationen. Så bliver man da for alvor mistækelig.

Parcelhusmægleren sagde ...

"NB: Hvor er det præcis mæglerne betaler til Boligsiden.dk ? Jeg bemærkede også, at Parcelhusmægleren tager et gebyr for oprettelsen"

Ja, det gør man jo ikke direkte men vel indirekte gennem sit medlemskab af DE. Når jeg tager et gebyr for oprettelse af en sag og overførsel til boligsiden.dk er det for at anskueliggøre vores omkostningsstruktur så den bliver åbenlys for sælger. Det syntes jeg er mere fair end man indeholder alle mulige skjulte omkostninger i sit salær.

Tak for info om boligportal.dk og de øvrige. Det var jeg ikke klar over - send gerne en "how to" min mail.

Anonym sagde ...

Interessant debat om anderledes pæsentation af huse til salg (grimmeste huse... etc.)

Det jeg savner er:
Geografisk søgning
hvor man først klikker fra amt (hedder det ikke region i disse dage..) til kommune og videre til evt områder/kvarterer i kommunen og kort med huse til salg. Især kvarteret er relevant. En liste over huse med deres vejnavne er svær at overskue, hvis man ikke i forvejen kender byen og alle dens veje. En opdeling i byens kvarterer (nord/syd/blomster/sø/digter/whatever) ville give et godt overblik.
Når alt kommer til alt, så er beliggenheden jo en yderst vigtig faktor. Derfor finder jeg en geografisk nedbrydning relevant, det kræver dog noget lokalkendskab.

Årgang og kvadratmeter er også data, der evt kunne visualiseres på et søgekort v.h.a. former og farver.

Datamining/statistik
OK, jeres prisfald på enkelthuse/per dag er ikke populært, men hvad med sammeenligning af kvadratmeterprisen for et konkret hus med kvarterets gennemsnit ? Et enkelt kvarter har jo ofte en mere homogen samensætning i type/alder/størrelse.

Hvad med kvarterets prisudvikling og kommunens prisudvikling ?

I er gået i en god retning, men der er plads til meget mere nytænkning.

Anonym sagde ...

Efter I blev banned, har jeg selv monitoreret udvalgte områder på sjælland.

Fremgangsmåde: Kopier samtlige boliger til salg i et postnummer. Sæt ind i excell og beregn derefter den gennemsnitlige kvm. pris.
Hvis man keder sig kan man bare hygge sig med at lave lidt grafer over det.

På baggrund af min lille undersøgelse kan jeg konkludere, at en lang række områder på sjælland er faldet en del indenfor de sidste par uger.

Det er selvfølgeligt lidt mere omstændigt end Jeres side, men et udemærket supplement nu I (forståeligt nok) ikke vil gå omkring DE.

Anonym sagde ...

Ville det ikke være muligt at lave et program, som boliga's fans kan installere, som henter websider fra boligsiden.dk og leverer data til boliga?

Så vil data, der hentes fra boligsiden.dk blive hentet fra mange forskellige IP adresser, som boligsiden.dk ikke kan blokere for.